ŚRÓD PN

Ilustrowany atlas architektury Śródmieścia Północnego

praca zbiorowa

Nakład wyczerpany

To już siódmy ilustrowany atlas warszawskiej architektury nakładem Centrum Architektury. Śród PN. Ilustrowany atlas architektury Śródmieścia Północnego obejmuje obszar warszawskiego śródmieścia rozciągający się na północ od Alej Jerozolimskich. Granicą północną jest zbudowana po wojnie Trasa WZ, od wschodu Skarpa Warszawska i zabudowa staromiejska, a od zachodu aleja Jana Pawła II.

Atlas przedstawia 76 budynków, założeń i detali architektonicznych, pomników i rzeźb znajdujących się na tym terenie. Każdemu obiektowi towarzyszy syntetyczna ilustracja i krótki opis w języku polskim i angielskim. Prezentacje architektury poprzedzone są dwujęzycznym wstępem z zarysem historii dzielnicy.

opis wydawcy

Księgarnia