Powojnie. Sztuka i architektura.

Konferencja Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków 

9–12 października 2024 roku

Zapraszamy na 31. Konferencję Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków, która jest kontynuacją dyskusji rozpoczętej na ubiegłorocznym spotkaniu pod hasłem „sztuka i wojna”, podejmującą wciąż aktualny temat miejsca oraz roli sztuki i architektury w rzeczywistościach powojennych. Celem konferencji jest spojrzenie z różnych perspektyw na zjawiska artystyczne zachodzące bezpośrednio po konfliktach wojennych w różnych okresach historycznych, sytuacjach politycznych i kontekstach geograficznych, uwzględniające zarówno ich specyfikę, jak i cechy wspólne. Na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2024 roku!