Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Dyrekcja

Biuro Muzeum

Rzecznik prasowy

Główny inwentaryzator

Dział Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej

Dział Architektury XIX I XX wieku

Dział Architektury Wrocławia XIX i XX wieku

Dział Architektury i Sztuki Współczesnej

Dział Dokumentacji Fotograficznej

Dział Edukacyjny

Dział Współpracy z Zagranicą i Organizacji Wystaw

Dział Realizacji Wystaw

Dział Wydawnictw i Promocji Muzealnej

Biblioteka

Księgarnia

Główny Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Archiwum Budowlane, oddział Muzeum Architektury we Wrocławiu

Archiwum Budowlane – Dział Archiwaliów Budowlanych XIX i XX wieku do 1945 roku

Archiwum Budowlane – Dział Archiwaliów Budowlanych po 1945 roku

Archiwum Budowlane – Sekcja informatyczna i udostępniania zbiorów

Archiwum Budowlane – Dział opracowywania zbiorów

Archiwum Budowlane – Pracownia digitalizacji zbiorów