Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Dyrekcja

dr Jerzy Ilkosz

Jolanta Gromadzka

Michał Duda

Biuro Muzeum

Adesola Wolska

Piotr Schmidt

Główny Księgowy

Agnieszka Cynowska

Główny inwentaryzator

Iwona Juszkiewicz

Anna Jezierska

Rzecznik prasowy

Marta Czyż-Kaczor

Dział Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej

Agnieszka Gola

Agata Kaczmarek

Dział Architektury XIX I XX wieku

dr Magda Ławicka

Daria Dorota Pikulska

Dział Architektury Wrocławia XIX i XX wieku

dr Małgorzata Wójtowicz

Stanisław Kolouszek

Dział Architektury i Sztuki Współczesnej

Małgorzata Devosges-Cuber

Joanna Majczyk

Barbara Szczepańska

Dział Dokumentacji Fotograficznej

Alicja Wodzińska

Mirosław Łanowiecki

Dział Inwentarzy

Iwona Juszkiewicz

Edyta Kwaśniewska

Dział Współpracy z Zagranicą i Organizacji Wystaw

Wiktoria Litwinowicz

Dział Wydawnictw i Promocji Muzealnej

Marta Czyż-Kaczor

Kalina Soska

Wiesława Moniak

Dział Edukacyjny

Agnieszka Gola

Patrycja Mazurek

Hanna Golis

Dział Realizacji Wystaw

Jerzy Brunner

Piotr Szyszkowski

Biblioteka

Wiesław Cwojdziński

Księgarnia

Maciej Siwy

Dział Finansowo-Księgowy

Monika Wielgomas

  • główny specjalista ds. księgowych i kadrowych
  • +48 71 372 43 88
  • muzeum@ma.wroc.pl

Magdalena Dziurdzik

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dariusz Dudała

Gabriela Marek

Marcin Hawranek

Konserwator zbiorów

Krystyna Piwowarska - Kerber

Archiwum Budowlane, oddział Muzeum Architektury we Wrocławiu

Krzysztof Sokołowski

Gabriela Sadowska

Archiwum Budowlane – Dział Archiwaliów Budowlanych XIX i XX wieku do 1945 roku

Łukasz Postrożny

Archiwum Budowlane – Dział Archiwaliów Budowlanych po 1945 roku

Dominika Jedziniak

Arkadiusz Klucznik

Archiwum Budowlane – Sekcja udostępniania zbiorów i informacji

Grażyna Król

Małgorzata Marek

Archiwum Budowlane – Sekcja opracowywania zbiorów

Ewa Mikołajczak

  • kustosz
  • +48 71 347 16 96

Archiwum Budowlane – Pracownia digitalizacji zbiorów

Adam Juszczak

Tomasz Maluga

Wiktoria Pisecka – Nowak