Kolekcja

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów

W 2019 roku, dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu digitalizacji zbiorów, Muzeum Architektury rozpoczęło udostępnianie swoich zasobów. W pierwszym etapie zostały wybrane do prezentacji zbiory dotyczące architektury XX wieku, obejmujące projekty architektoniczne, modele i materiały archiwalne (fotograficzne i tekstowe) związane z twórczością wybitnych polskich architektów.

Wyszukiwanie działa na zasadzie przeglądarki internetowej. W trakcie wpisywania poszukiwanego tematu (nazwiska architekta bądź adresu) pojawią się podpowiedzi, które mogą pomóc w wyszukiwaniu danego obiektu, osoby lub miejscowości. W zakładce znajdują się również materiały do pobrania – kompletne bazy danych z działów polskiej architektury międzywojennej i architektury współczesnej.

Celem projektu było również dostosowanie udostępnianych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wybranych materiałach zamieściliśmy audiodeskrypcje przygotowane we współpracy z Fundacją Katarynka. Istnieje również możliwość automatycznego powiększania ilustracji i towarzyszących im opisów.

Udostępnianie zbiorów będzie kontynuowane również po zakończeniu projektu i obejmie docelowo całą kolekcję Muzeum.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.