Kolekcja

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów

W 2019 roku, dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu digitalizacji zbiorów, Muzeum Architektury rozpoczęło udostępnianie swoich zasobów. W pierwszym etapie zostały wybrane do prezentacji zbiory dotyczące architektury XX wieku, obejmujące projekty architektoniczne, modele, fotografie i archiwalia związane z twórczością wybitnych polskich architektów: Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcy, Macieja Nowickiego, Andrzeja Frydeckiego, Heleny i Szymona Syrkusów, Marii i Witolda Molickich, Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego, Stefana Müllera i wielu innych. W I etapie zdigitalizowano, opracowano i udostępniono ponad 5000 obiektów.

Kolejny etap prac nad digitalizacją i udostępnieniem zbiorów obejmuje 3500 obiektów gromadzonych od roku 1965 we wszystkich działach muzeum. Ich wyboru dokonano z myślą o umożliwieniu szerokiemu gronu odbiorców poznania różnorodnej kolekcji muzeum w jak najszerszym zakresie. Składają się one na przekrojowy obraz imponującej kolekcji jedynego w Polsce muzeum architektury, liczącej kilkaset tysięcy eksponatów powstałych od starożytności do czasów współczesnych. Zbiór ten obejmuje zarówno materialne pozostałości niezachowanych dzieł architektonicznych, ikonografię architektury, jak i dokumentację myśli architektonicznej, a także dzieła sztuki współczesnej. Szczególne miejsce w kolekcji zajmują obiekty związane z architekturą, kulturą i historią Wrocławia.

Wyszukiwanie działa na zasadzie przeglądarki internetowej. Chcąc ograniczyć liczbę wyników do dokładnej poszukiwanej frazy, należy ją ująć w cudzysłów. W trakcie wpisywania poszukiwanego tematu pojawią się podpowiedzi, które mogą pomóc w odnalezieniu danego twórcy. Brak podpowiedzi oznacza, że autor o takim nazwisku nie występuje w udostępnionej części kolekcji. W zakładce znajdują się również materiały do pobrania – kompletne bazy danych z działów architektury międzywojennej i architektury współczesnej.

Celem projektu było również dostosowanie udostępnianych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wybranych materiałach zamieściliśmy audiodeskrypcje przygotowane we współpracy z Fundacją Katarynka (I etap) i Fundacją Kultury bez Barier (II etap). Istnieje również możliwość automatycznego powiększania ilustracji i towarzyszących im opisów.

Udostępnianie zbiorów będzie kontynuowane również po zakończeniu projektu i obejmie docelowo całą kolekcję Muzeum.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.