Kolekcja

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów

Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku w ramach projektu digitalizacji zbiorów Muzeum Architektury rozpoczęło udostępnianie swoich zasobów. W pierwszym etapie zostały wybrane do prezentacji zbiory dotyczące architektury XX wieku, obejmujące projekty architektoniczne, modele i materiały archiwalne (fotograficzne i tekstowe) związane z twórczością wybitnych polskich architektów. W roku 2019 zostanie udostępnionych przynajmniej 1000 obiektów, w roku 2020 – kolejne 4000. Udostępnianie zbiorów będzie kontynuowane również po zakończeniu projektu i obejmie docelowo całą kolekcję Muzeum.

Wyszukiwanie działa na zasadzie przeglądarki internetowej. W trakcie wpisywania poszukiwanego tematu pojawią się podpowiedzi, które mogą pomóc w wyszukiwaniu danego obiektu, osoby lub miejscowości.