ARCHIPELAG CIAM Listy Heleny Syrkus

Aleksandra Kędziorek, Katarzyna Uchowicz, Maja Wirkus

49 PLN

Na wyjątkowe uznanie zasługuje wysiłek autorek wyboru listów. Przeprowadzone przez nie kwerendy objęły kilka rozproszonych po świecie zbiorów archiwalnych - polskich, niemieckich, angielskich, amerykańskich. Wymagały wiedzy, doświadczenia i wytrwałości. Dzięki temu otrzymaliśmy niezwykle cenny, źródłowy dokument, pozwalający pełniej widzieć, rozumieć i interpretować złożone historie i ludzkie wybory. Ale też dzieje społeczności i tworzonego przez nią ruchu, który dla architektury XX wieku miał znaczenie formacyjne.

Prof. Waldemar Baraniewski

Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Księgarnia