Tychy. Sztuka w przestrzeni miasta

Patryk Oczko

45 PLN

Wznowienie cieszącej się dużym zainteresowaniem i nagradzanej książki z 2015 roku. Wydanie drugie zostało rozszerzone o rozdział dotyczący realizacji po 2015 roku. Jest efektem współpracy Muzeum Miejskiego w Tychach i Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Pierwsze tak obszerne opracowanie monograficzne poświęcone sztuce w przestrzeni miejskiej Tychów. Ten przejrzysty przewodnik ukazuje tyską przestrzeń bogatą w niezwykłe realizacje artystyczne – dzieła z zakresu rzeźby, malarstwa monumentalnego oraz małej architektury. Jest też próbą wytłumaczenia sztuki mocno wpisanej w pejzaż miasta – pokazuje zarówno te istniejące dzieła, jak i nie zachowane.

Książka została nagrodzona w LXI Konkursie im. ks. prof. dr. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki w kategorii prac opublikowanych oraz uzyskała wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2015 w kategorii „publikacje książkowe”.

„[…] mieszkańcy danego obszaru mają niekwestionowane prawo decydowania o tym, jakie elementy składowe powinny stanowić ich habitat. Artyści pełnią w tym przypadku rolę służebną, realizując jedynie wizje społeczeństwa reprezentowanego formalnie przez administratorów wyznaczonych w następstwie demokratycznych już dzisiaj procedur wyborczych. Ów proces demokratyzacji działań artystycznych w Tychach został w znakomity sposób zaprezentowany przez Autora […] monografii, która jest fascynującą pozycją bibliograficzną, napisaną nie tylko z myślą o czytelnikach na co dzień zajmujących się śledzeniem regionalnych dziejów przemysłowej części Górnego Śląska. Jej odbiorcą może się stać po prostu każdy amator dobrej książki!” Dr hab. Irma Kozina (fragment recenzji)

dr Patryk Oczko – historyk sztuki i archeolog, kierownik Działu Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych w Muzeum Miejskim w Tychach, adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Uczestnik konferencji naukowych, kurator wystaw, autor publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. W swoich badaniach zajmuje się sztukami wizualnymi oraz urbanistyką i architekturą drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska.

wydawcy: Miejskie Centrum Kultury w Tychach i Muzeum Miejskie w Tychach

recenzja: dr hab. Irma Kozina redakcja naukowa: dr Maria Lipok–Bierwiaczonek

projekt graficzny i skład: Zofia Oslislo–Piekarska redakcja i korekta: Marta Rosół promocja: Agnieszka Woszczyńska (Muzeum Miejskie w Tychach), Magdalena Pytlarz (Miejskie Centrum Kultury w Tychach) opracowanie zdjęć: Barbara Kopia

© copyright by Patryk Oczko © copyright by Miejskie Centrum Kultury w Tychach © copyright by Muzeum Miejskie w Tychach

nakład: 1 000 egz. druk: Zakład Poligraficzny Sindruk, Opole papier: Arctic Volume White 130 złożono krojem: Questa Sans

opis wydawcy

Księgarnia