Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint

Jan Heurich

49 PLN

Reprint wydanego w 1871 roku unikatowego podręcznika ciesielstwa. W pierwszych czterech rozdziałach interesującą przedstawione zostały kwestie związane z własnościami drewna, zasadami jego ścinania, obrabiania i konserwacji; typami narzędzi ciesielskich i ich zastosowaniem; sposobami wykonywania łączeń i robotach ciesielskich.
Sporo miejsca autor poświęcił konstrukcjom inżynieryjnym wznoszonym z drewna: bulwarkom, rusztom i mostom Ostatni rozdział jest poświęcony kosztorysowaniu robót.
Załączone w aneksie tablice przeliczeniowe są pomocne w przeliczaniu na miary metrowe.

PRZEWODNIK DLA CIEŚLI OBEJMUJĄCY CAŁY ZAKRES CIESIELSTWA Z 299 DRZEWORYTAMI W TEKŚCIE. Podług najlepszych dzieł obcych, z zastosowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych ułożył JAN HEURICH Budowniczy wolno-praktykujący. Warszawa 1871

Księgarnia