Muzealny Wrocław

Polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900–2010

Vasco Kretschmann

Nakład wyczerpany

W polskim Wrocławiu krzyżuje się historia Niemiec, Polski i Czech. (…) Historyczne dziedzictwo Wrocławia imponuje kulturową wielorodnością i świadczy jednocześnie o tragizmie historii Europy Środkowo-Wschodniej. (…)

Autor: Vasco Kretschmann

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Anna Wziątek

Format: 17.5 x 24.5 cm Objętość: 512 stron Oprawa: twarda Wersja językowa: polska

ISBN 978-83-64025-60-0 ponad 80 ilustracji

 Wrocławskie muzea miały wielki udział w definiowaniu dziejów miasta i ich wizualizacji. Brały udział w sporze mającym wykazać historyczną wyłącznie niemieckość lub wyłącznie polskość miasta, ale były równie zaangażowane w znajdowaniu stosownych odpowiedzi spoza tego znacjonalizowanego konfliktu. [Vasco Kretschmann, z "Prologu"]

Pokaż mi muzealną wystawę historyczną, a powiem ci, jak miasto chce być postrzegane. Co jest dla niego ważne, czym się chwali, co ukrywa, z czym rozlicza (…). Książka Vasco Kretschmanna “Muzealny Wrocław” jest zwierciadłem, w którym odbijają się miejskie ambicje, wyobrażenia i uwikłania polityczne na przestrzeni ponad stu lat. (…) A to stulecie było dla Wrocławia wyjątkowo trudne. Miasto stało się przecież ofiarą dwóch totalitaryzmów - hitlerowskiego i stalinowskiego, a całe jego wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo odrzucone. (…) [Beata Maciejewska, z ”Przedmowy…”]

Księgarnia