Marek Dziekoński. Koncepcja-kreacja-konteksty

Patryk Oczko

20 PLN

Marek Dziekoński urodził się 30 września 1930 roku w Warszawie. W latach 1949 – 1955 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1954 – 1959 był asystentem w Katedrze Projektowania Budynków Społeczno – Mieszkalnych macierzystej uczelni. W 1959 roku związał się z Miastoprojektem Nowe Tychy, gdzie pełnił funkcje: projektanta, starszego projektanta oraz kierownika pracowni. U schyłku lat siedemdziesiątych ponownie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie intensywnie kontynuował działalność zawodową. Pracował we Wrocławskim Biurze Projektowo – Badawczym Budownictwa Przemysłowego, a po przejściu na emeryturę prowadził własną pracownię architektoniczną Axis. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych (samodzielnie oraz ze współautorami). Na jego dorobek składają się liczne zrealizowane projekty. Do najważniejszych należą: budynek Panoramy Racławickiej we Wrocławiu (współautor: Ewa Dziekońska),pawilon Klubu Górniczego w Tychach, budynek banków w Tychach (współautor: Ewa Dziekońska),hala sztucznego lodowiska w Tychach, hotel Jana Pawła II we Wrocławiu (współautor: Anna Bartoszewska) i wiele innych. Marek Dziekoński był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich – pełnił m.in. funkcje członka Zarządu Oddziałów we Wrocławiu i w Katowicach oraz wiceprezesa Oddziału w Katowicach.

Księgarnia