INNE MIASTO/OTHER CITY

red. Elżbieta Janicka, Wojciech Wilczyk

66 PLN

Publikacja towarzysząca wystawie mającej obecnie miejsce w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki nie jest tradycyjnym katalogiem. Książkę otwiera tekst Gabrieli Świtek stanowiący zarówno opis samego projektu i tłumaczący jego założenia, jak i będący rozważaniem o kształtowaniu się współczesnych przestrzeni w historycznych miejscach, na gruzach obciążonych Historią. Publikację zamyka wywiad Lidii Ostałowskiej z artystami. Jednak sedno albumu kryje się w reprodukcjach zdjęć prezentowanych na wystawie, wraz z ich szczegółowymi opisami. Dlatego właśnie jest to przede wszystkim książka będąca dokumentem, strażnikiem pamięci.

Wydawca: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Księgarnia