Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu

e-book

.

20,00 PLN

KsiążkaHeinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu została wydana w 2012 roku przy okazji wystawy o tym samym tytule, prezentowanej w Muzeum Archiektury we Wrocławiu od 15 grudnia 2012 do 17 marca 2013 roku. Publikacja jest owocem wielomiesięcznej pracy polskich i zagranicznych naukowców, badaczy życia i dorobku jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego, ucznia Hansa Poelziga i jednego z głównych pomysłodawców i organizatorów wystawy Werkbundu WuWA z 1929 roku.

Monografia, poświęcona działalności Lauterbacha w okresie przed drugą wojną światową, głównie na terenie Śląska i Wrocławia, została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich to artykuły i eseje omawiające twórczość architekta autorstwa wybitnych ekspertów z dziedziny architektury europejskiego modernizmu, m.in. Vladimira Šlapety, Cristiny Inês Steingräber, Beate Störtkuhl i Jadwigi Urbanik.

Drugą ważną częścią wydawnictwa jest katalog obejmujący ponad trzydzieści pozycji (pojedynczych obiektów i większych założeń mieszkaniowych), zilustrowany archiwalnymi i współczesnymi fotografiami budynków oraz opatrzony ich szczegółowymi opisami. Większość wykorzystanych w katalogu planów architektonicznych i zdjęć pochodzi z kolekcji Muzeum Architektury, gdzie trafiły na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Z przyjemnością odsyłamy również do niezwykle cennych tekstów autorstwa samego Lauterbacha oraz poświęconych mu tekstów źródłowych. Oddają one ducha czasu, atmosferę, w jakiej tworzył architekt w latach dwudziestych oraz w naznaczonym kryzysem gospodarczym i politycznym okresie lat trzydziestych. Na szczególną uwagę zasługuje interesujący opis lat dzieciństwa i młodości architekta, a także jeden z najlepszych tekstów Lauterbacha poświęcony Hansowi Poelzigowi i Akademii Sztuki we Wrocławiu.

Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu

pod redakcją Jerzego Ilkosza

Koncepcja książki i wystawy: Jolanta Gromadzka, Michał Duda, Daria Dorota Pikulska

Redakcja i korekta: Ewa Gałyga-Michnowska, Marcin Grabski

Projekt graficzny i skład książki: Wojciech Głogowski

Projekt graficzny i skład e-booka: Peter Łyczkowski

© Copyright by Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2012, Wrocław 2020

ISBN 978-83-89262-71-4, ISBN 978-83-65730-23-7 (e-book)

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Księgarnia