GRO. Ilustrowany atlas architektury Grochowa

Cezary Polak, Anna Wrońska

Nakład wyczerpany

Oto dziewiąty ilustrowany atlas warszawskiej architektury nakładem Fundacji Centrum Architektury. Premiera: kwiecień 2023

Do dzisiaj nie powstała naukowa monografia tej okolicy, a książki i artykuły dotyczące historii architektury Grochowa nie są liczne. Atlas GRO zatem jest opracowaniem pionierskim, poprzedzonym nie tylko tradycyjną kwerendą w archiwach, lecz także pracą niemal detektywistyczną – rozmowami z mieszkańcami, przeczesywaniem domowych archiwów czy spisów cmentarnych. Autorom udało się przypomnieć nazwiska twórców grochowskiej architektury, zaprezentować budynki nigdy dotąd nieopisywane, a także zweryfikować niektóre mity i dotrzeć do fascynujących architektonicznych historii.

Atlas GRO. Ilustrowany atlas architektury Grochowa przedstawia 60 budynków, założeń i detali architektonicznych, pomników i rzeźb znajdujących się na tym terenie. Każdemu obiektowi towarzyszy syntetyczna ilustracja i krótki opis w języku polskim i angielskim. Prezentacje architektury poprzedzone są dwujęzycznym wstępem z zarysem historii dzielnicy. Atlas zawiera także indeks osób i pracowni architektonicznych oraz bibliografię, a nawet wykaz filmów i teledysków z Grochowem w tle.

Ilustrowane atlasy warszawskiej architektury wymyśliła graficzka Magdalena Piwowar. Wydajemy je od jedenastu lat. Pierwszy był SAS, potem ŻOL, MOK, OCH, POW, PRA, ŚRÓD PN i MUR. Premierom atlasów towarzyszą autorskie spacery architektoniczne, wydarzenia artystyczno-edukacyjne i podkasty publikowane na stronie podkastowego Radia Architektura (www.radioarchitektura.pl)

Księgarnia