CARL JOHANN CHRISTIAN ZIMMERMANN (1831-1911)

ARCHITEKT W SŁUŻBIE MIASTA

Daria Dorota Pikulska

32,80 PLN

Carl Johann Christian Zimmermann - architekt miejski Wrocławia w latach 1864-1871 i poźniejszy wieloletni hamburski dyrektor budowlany (Baudirector) - spędził we Wrocławiu na stanowisku miejskiego radcy budowlanego niespełna osiem lat. Zrealizował w tym czasie kilkanaście budowli o najrozmaitszej skali, przeznaczeniu i wartości dla miasta, a mimo to pozostawał dotąd osobą niemal nieznaną. Kojarzony był jedynie ze swymi największymi realizacjami, zaś sądy o nim miały charakter obiegowych opinii, czesto krzywdzących, na co niemały wpływ miało słabe rozpoznanie srodowiska wrocławskich architektów pozostających w służbie miastu.

Księgarnia