Brokers of Modernity

East Central Europe and the Rise of Modernist Architects, 1910-1950

Martin Kohlrausch

235 PLN

Książka wyłącznie w języku angielskim

W pierwszej połowie XX wieku pojawili się architekci modernistyczni. Brokers of Modernity pokazuje, jak Europa Środkowo-Wschodnia stała się jednym z najważniejszych poligonów doświadczalnych nowego systemu przekonań modernistycznych. Łącząc internacjonalizm organizacji CIAM z modernizacyjnymi aspiracjami nowych państw powstałych po 1918 roku, zasięg modernistycznych architektów wykraczał daleko poza ich ugruntowane obszary. Jednak architekci ci zapłacili pewną cenę, gdy pogłębiał się wiek ekstremistów w Europie. Opierając się głównie na polskich, ale także szerszych przypadkach z Europy Środkowej i Wschodniej, niniejsza książka stanowi pionierskie studium dynamiki modernistycznych architektów jako grupy, w tym ich kwalifikacji, organizacji, komunikacji i prób prowadzenia modernistycznego stylu życia. Brokers of Modernity stawia przy tym pytania o pracę zbiorową w ogóle, a także zaprasza nas do zbadania społecznej roli współczesnych architektów.

Martin Kohlrausch jest profesorem Europejskiej Historii Politycznej i kierownikiem jednostki badawczej “Nowoczesność i społeczeństwo” w KU Leuven.

Księgarnia