Kod genetyczny miasta

Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej

Rafał Eysymontt

Nakład wyczerpany

Kod genetyczny… to wynik wieloletnich badań autora interesującego się średniowieczną urbanistyką w Europie. Rafał Eysymontt jest historykiem sztuki, stąd jego przeświadczenie, że miasto średniowieczne, nie tylko jako zbiór poszczególnych obiektów, ale również jako całość, jest tworem podlegającym analizie estetycznej.

W pierwszej części książki scharakteryzowane są podstawowe elementy składowe miasta średniowiecznego rozumianego jako dzieło sztuki, a także wybrane planowe lokacje europejskie. Analiza dotyczy zarówno planu tych miast z uwzględnieniem takich składowych kompozycji estetycznej jak krzyż i okrąg, ring i circulus oś urbanistyczna i droga. Przedmiotem analizy są także konstytutywne elementy kompozycji trójwymiarowej i składowe elementy funkcjonalne miasta. Jako tło porównawcze dla miasta śląskich omówiono lokacje planowe dynastii Zähringerów w południowo- zachodnich Niemczech i Szwajcarii, lokacje Włoch, Dalmacji, Francji, Hesji, Starej Marchii, Dolnej Marchii, Pomorza Zachodniego, Czech i Austrii. Stanowi to punkt odniesienia do analizy 78 wybranych przykładów miast lokacyjnych z terenu Dolnego Śląska, które zawiera część druga, katalogowa.

Całość jest bogato ilustrowana planami i fotografiami, spośród których wyróżniają się, publikowane często po raz pierwszy, unikatowe mapy topograficzne i fotografie lotnicze. Każda notka katalogowa zawiera uproszczony plan rekonstrukcyjny miasta. Książka może być źródłem informacji i przewodnikiem zarówno dla specjalistów (urbanistów, historyków sztuki, architektów, konserwatorów) jak i dla amatorów i miłośników turystyki historycznej. Książka przygotowana przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Herdera w Marburgu.

Wydawca: Via Nova

Księgarnia