Passion and Pragmatism

Man Architecture Freedom

Stefan Kuryłowicz, Ewa Kuryłowicz

23,00 €

Książka Pasja i pragmatyzm poświęcona jest twórczości Stefana i Ewy Kuryłowiczów oraz całego zespołu, którego praca złożyła się na sukces stworzonej przez nich firmy projektowej. W tytule książki zawarte zostało przekonanie jej autorów, że zarówno pasja, jak i pragmatyzm, zawsze obecne jednocześnie, choć w różnych proporcjach, są niezbędnymi składnikami powodzenia każdego przedsięwzięcia, podejmowanego na polu architektury.

Wspólnym mianownikiem twórczości tego małżeństwa architektów nie jest a priori przyjmowana i podzielana postawa, lecz cały proces twórczy, w którym o powodzeniu przesądza dynamiczny dialog z wszystkimi partnerami realizowanego projektu, materią, która ogranicza i formą, która wyzwala architektoniczną inwencję.

To co zaprojektowali, jest bardzo ważnym rozdziałem w historii polskiej architektury współczesnej, a w okresie burzliwych przemian politycznych i gospodarczych w naszym kraju APA Kuryłowicz& Associates stała się modelowym przykładem funkcjonowania i rozwoju dużej pracowni architektonicznej. W lutym 2010 roku , na wniosek Sekretarza Generalnego ONZ, Stefan Kuryłowicz został powołany w skład pięcioosobowego Komitetu Doradczego ds. przebudowy Siedziby ONZ w Nowym Jorku, który do zakończenia projektu w 2013 roku będzie nadzorował jego realizację, reprezentując najwyższe kompetencje zawodowe środowisk architektonicznych całego świata.

Książka wydana jest na najwyższym edytorskim poziomie, zawiera 140 barwnych ilustracji, plany i rysunki architektoniczne, teksty teoretyczne Ewy Kuryłowicz i Stefana Kuryłowicza, a także analityczne teksty Elżbiety i Adama Czyżewskich, Marty Leśniakowskiej, Grzegorza Piątka, Jarosława Trybusia.

Wydawca: Trygon

Bookstore