F

News

Hans Poelzig i wrocławska Akademia Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

wykład Tomasza Mikołajczaka dla seniorów

Current events

środa 8 czerwcza, godz. 11.00

Ważną zasadą pedagogiczną Poelziga była praca zespołowa oraz angażowanie szkolnych warsztatów i wychowanków do realizacji zewnętrznych zamówień, czego przykładem było m. in. wykonanie Sali Ślubów ratusza w Lwówku Śląskim. Sformułowany w ten sposób program nauczania w pełniejszej skali został wprowadzony dopiero po I wojnie światowej w Bauhausie - tu jednak, w przeciwieństwie do wrocławskiej uczelni, stopniowo pogłębiano integralność sztuki i technologii w celu tworzenia użytecznych, zestandaryzowanych form na potrzeby przemysłu.