Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Architektury

etap II

od czerwca do grudnia 2023 roku

Trwa digitalizacja zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu! Już wkrótce do sieci trafi kilka tysięcy obiektów z kolekcji naszego muzeum.

Zabytki sztuki średniowiecznej, witraże, renesansowe i barokowe grafiki, XIX-wieczne obrazy i artefakty, fotografie oraz projekty architektoniczne takich twórców, jak Jan Witkiewicz-Koszczyc, Heinrich Lauterbach czy Maria i Stefan Müllerowie – nowy etap prac nad digitalizacją, opracowaniem i udostępnieniem zbiorów MA obejmuje obiekty z wszystkich muzealnych działów. To przekrojowy obraz imponującej kolekcji jedynego w Polsce muzeum architektury, liczącej kilkaset tysięcy eksponatów powstałych od starożytności do czasów współczesnych.

Plac w Neapolu, rytował Melchior Küsel wg rysunku Johanna Wilhelma Baura, wydana również przez Melchiora Küsela w Augsburgu w 1670 r., zbiory Działu Architektury Nowożytnej MA

Cyfryzacja muzealnych zbiorów ruszyła pełną parą w 2019 roku, kiedy to – dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – udało się zdigitalizować, opracować i udostępnić w sieci ponad 5000 obiektów dokumentujących architekturę polską XX wieku. Były to projekty i archiwalia powiązane z twórczością najwybitniejszych polskich architektów: Bohdana Lacherta, Macieja Nowickiego, Andrzeja Frydeckiego, Marii i Witolda Molickich, Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego, Stefana Müllera i wielu innych. Ogromna większość z nich nie była wcześniej publicznie prezentowana. Dzięki ministerialnemu projektowi cyfryzacji dostęp do nich stał się możliwy w każdym miejscu i czasie – wystarczy skorzystać z internetowej wyszukiwarki w zakładce KOLEKCJA na stronie internetowej MA.

W kolejnym etapie zdecydowaliśmy o włączeniu do projektu obiektów gromadzonych od roku 1965 we wszystkich działach muzealnych. Zbiór ten został wybrany, aby dać szerokiemu gronu odbiorców możliwość poznania kolekcji muzeum w dużo szerszym zakresie niż dotychczas udostępniona dokumentacja architektury polskiej XX wieku. Na naszej stronie znajdziecie niebawem zdigitalizowane i opracowane detale i rzeźby architektoniczne, rzemiosło artystyczne, ikonografię architektury w formie m.in. grafik i fotografii oraz obrazy z kolekcji sztuki – łącznie w drugim etapie projektu zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych 3500 obiektów.

Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu (etap 2)

Program Kultura cyfrowa

Całkowita wartość zadania: 56.800 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Wartość dofinansowania: 45.000 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: lipiec 2023

na okładce: Nabrzeże w Wenecji, rytował Melchior Küsel wg rysunku Johanna Wilhelma Baura, wydana również przez Melchiora Küsela w Augsburgu w 1670 r., zbiory Działu Architektury Nowożytnej MA

Aktualności