Edukacja

Wydarzenia dostępne

W naszej ofercie są dostępne zajęcia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku oraz intelektualną. Zachęcamy do zapoznania sie z opisami poszczególnych warsztatów, wymienionych poniżej. W przypadku innych niepełnosprawności lub potrzeb prosimy o kontakt z Działem Edukacji: mailowo pod adresem edukacja@ma.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem +48 71 369 99 33.

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

DAWNE PIECE I KOMINKI

Jak dawniej ogrzewano domy? Z czego i jak wykonywano piece kaflowe? Poszukamy odpowiedzi na te pytania na wystawie stałej rzemiosła artystycznego. Zajęciom towarzyszy warsztat plastyczny.

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 15

DOTKNIJ

W trakcie zajęć poznamy materiały stosowane w budownictwie chodząc po specjalnie wykonanej ścieżce sensorycznej. Dotykając i oglądając próbki zastanowimy się, jakie są te materiały, w jakich pomieszczeniach mogą być użyte. Następnie udamy się na spacer po muzeum w poszukiwaniu różnych faktur. Zajęciom towarzyszy warsztat plastyczny.

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 15

MODUŁ

W trakcie zajęć dowiemy się, co to jest moduł i dlaczego jest on tak ważny w budownictwie. W części warsztatowej wykonamy wspólnie konstrukcje ze specjalnie zaprojektowanych elementów modułowych.

Czas trwania: 60 minut

Maksymalna liczba osób: 15

SYMETRIA

Poprzez eksperymenty i gry ruchowe dowiemy się, czym jest symetria i jaką rolę pełni w architekturze. Zajęciom towarzyszy warsztat plastyczny.

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 15

KOLOR

Poprzez proste ćwiczenia poznamy kolory podstawowe i pochodne. Potem zastanowimy się, w jaki sposób za pomocą odpowiednio dobranego koloru wyróżnić na elewacji okna i drzwi. W ostatniej części zajęć porównamy wnętrza drewnianych pudełek pomalowanych na różne kolory zastanawiając się, które z nich wydają nam się większe, cieplejsze a także w jakim kolorze powinna być sypialnia, aby nam się w niej lepiej spało.

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 15

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku

DOTKNIJ

Na początku poznamy materiały stosowane w budownictwie chodząc po specjalnie wykonanej ścieżce sensorycznej. Dotykając i oglądając próbki zastanowimy się, jakie są te materiały, w jakich pomieszczeniach mogą być użyte i w którym miejscu. Zajęciom towarzyszy warsztat plastyczny.

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 10

POCZUJ

Czy architektura ma swój zapach? Skąd biorą się zapachy w naszym domu? W trakcie zajęć zapoznamy się z różnymi zapachami ukrytymi w słoiczkach i zastanowimy się, z jakimi miejscami nam się kojarzą. Następnie wyruszymy na wycieczkę badawczą po muzeum. Zwiedzanie ułatwią: model i kilka przedmiotów charakterystycznych dla poszczególnych pomieszczeń.

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 10

USŁYSZ

W trakcie zajęć spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy architekturę można usłyszeć. W tym celu udamy się na spacer badawczym po muzeum. Dalsze badania nad dźwiękiem w architekturze kontynuować będziemy wykorzystując pudełka wykonane z różnych materiałów stosowanymi w budownictwie. Wspólnie zastanowimy się, jakie materiały nadają się najlepiej do sypialni i dlaczego?

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 10

SYMETRIA

W zajęciach wykorzystamy magnetyczne plansze z ustawionymi symetrycznie prostymi bryłami. Spróbujemy rozpoznać dotykiem kształty brył i ich rozmieszczenie względem reliefowo zaznaczonej osi symetrii, a następnie stworzymy własne symetryczne układy.

Czas trwania: 60 minut

Maksymalna liczba osób: 10

RYTM

W trakcie zajęć zastanowimy się, co to jest rytm i gdzie możemy go spotkać. Pomocą w szukaniu odpowiedzi na te pytania będą tyflografiki z przykładami układów rytmicznych oraz zestawy złożone z małej metalowej tablicy oraz magnesów–domków, pozwalających na tworzenie samodzielnych kompozycji rytmicznych.

Czas trwania: 60 minut

Maksymalna liczba osób: 10

KIM JEST TEN BUDYNEK?

Warsztaty plenerowe obok Hali Stulecia. Wykorzystując tyflografikę przedstawiającą plan okolic Hali Stulecia oraz modele budynku Hali i Iglicy zastanowimy się, co stanowi o wyjątkowości tych obiektów i miejsca, w którym się znajdują (kontekst historyczny, kulturowy, urbanistyczny). Za pomocą dotyku zbadamy ich temperaturę, udokumentujemy też fakturę ścian Hali Stulecia i schodów prowadzących do niej techniką frotażu. Przeanalizujemy również dźwięki i zapachy nas dobiegające. W trakcie zajęć dowiemy się, co to jest Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO i poznamy pojęcie genius loci. Na koniec zastanowimy się, jak mógłby wyglądać duch opiekuńczy Hali Stulecia.

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba osób: 10