Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Dyrekcja

dr Jerzy Ilkosz

Jolanta Gromadzka

Michał Duda

Biuro Muzeum

Adesola Wolska

Piotr Schmidt

Główny Księgowy

Agnieszka Cynowska

Główny inwentaryzator

Iwona Juszkiewicz

Rzecznik prasowy

Marta Czyż-Kaczor

Dział Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej

Agnieszka Gola

Agata Kaczmarek

Dział Architektury XIX I XX wieku

dr Magda Ławicka

Daria Dorota Pikulska

Dział Architektury Wrocławia XIX i XX wieku

dr Maria Zwierz

  • kustosz dyplomowany, kierownik Działu Architektury Wrocławia XIX i XX wieku
  • +48 71 347 16 96 wew. 326
  • maria.zwierz@ma.wroc.pl

dr Małgorzata Wójtowicz

Stanisław Kolouszek

Dział Architektury i Sztuki Współczesnej

Wojciech Stefanik

Urszula Gołota

Joanna Majczyk

Barbara Szczepańska

Dział Dokumentacji Fotograficznej

Alicja Wodzińska

Mirosław Łanowiecki

Dział Inwentarzy

Iwona Juszkiewicz

Edyta Kwaśniewska

Dział Współpracy z Zagranicą i Organizacji Wystaw

Małgorzata Devosges – Cuber

Dział Wydawnictw i Promocji Muzealnej

Marta Czyż-Kaczor

Kalina Soska

Wiesława Moniak

Dział Edukacyjny

Agnieszka Gola

Patrycja Mazurek

dr Cezary Wąs

Dział Realizacji Wystaw

Jerzy Brunner

Piotr Szyszkowski

Biblioteka

Wiesław Cwojdziński

Księgarnia

Julia Langosz

Maciej Siwy

Dział Finansowo-Księgowy

Monika Wielgomas

Magdalena Dziurdzik

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Gabriela Sadowska

Tomasz Cieślak

Marcin Hawranek

Rafał Mierzwiński

Ryszard Zimkowski

  • elektryk
  • +48 71 369 99 25

Wiktoria Litwinowicz

Konserwator zbiorów

Krystyna Piwowarska - Kerber

Archiwum Budowlane, oddział Muzeum Architektury we Wrocławiu

Krzysztof Sokołowski

Mirosław Babij

Archiwum Budowlane – Dział Archiwaliów Budowlanych XIX i XX wieku do 1945 roku

Łukasz Postrożny

Archiwum Budowlane – Dział Archiwaliów Budowlanych po 1945 roku

Dominika Jedziniak

Arkadiusz Klucznik

Archiwum Budowlane – Sekcja udostępniania zbiorów i informacji

Grażyna Król

Małgorzata Marek

Archiwum Budowlane – Sekcja opracowywania zbiorów

Ewa Mikołajczak

  • kustosz
  • +48 71 347 16 96

Archiwum Budowlane – Pracownia digitalizacji zbiorów

Adam Juszczak

Tomasz Maluga

Wiktoria Pisecka – Nowak