Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne przetargi i ogłoszenia

Konkurs na stanowisko asystenta w Dziale Sztuki i Architektury Współczesnej

Muzeum Architektury we Wrocławiu poszukuje asystenta/asystentki w Dziale Sztuki i Architektury Współczesnej

Liczba lub wymiar etatów: 1/1

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

Rodzaj oferty: umowa o pracę

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń Kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;

  2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany rodzaj zatrudnienia: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny i czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres muzeum@ma.wroc.pl z dopiskiem “Konkurs na stanowisko asystenta w Dziale Sztuki i Architektury Współczesnej” lub pocztą na adres: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław do dnia 10.06.2019 r.

Dokumenty do pobrania

Konkurs na stanowisko asystenta w Dziale Sztuki i Architektury Współczesnej

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko asystent w Dziale Sztuki i Architektury Współczesnej (sekcja Architektury Współczesnej)

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego Komisja w składzie: Jerzy Ilkosz – Przewodniczący Jolanta Gromadzka Urszula Gołota Agnieszka Cynowska

zdecydowała o przyjęciu

Pani Joanny Majczyk na stanowisko asystenta w wymiarze 1 etatu

Pani Barbary Szczepańskiej na stanowisko asystenta w wymiarze ½ etatu

w Dziale Sztuki i Architektury Współczesnej (sekcja Architektury Współczesnej)

Uzasadnienie: Wynik rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że obie Kandydatki w najwyższym stopniu spełniają niezbędne wymagania oraz posiadają wysokie kwalifikacje pozwalające na samodzielne wykonywanie powierzonych zadań, wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na który prowadzony był nabór. Dotychczasowy dorobek naukowy obu Kandydatek stanowi gwarancję kontynuowania zadań związanych z opracowywaniem zbiorów oraz rozwój badań w tej dziedzinie.