Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne przetargi i ogłoszenia

Przebudowa obszarów magazynów dzieł sztuki i prace remontowe w pomieszczeniach warsztatów w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Nr Postępowania: PN/2017/08/05

Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na roboty budowlane pn. “Przebudowa obszarów magazynów dzieł sztuki i prace remontowe w pomieszczeniach warsztatów w Muzeum Architektury we Wrocławiu”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00

Dokumenty do pobrania

Plan zamówień Publicznych w Muzeum Architektury we Wrocławiu na rok 2017

Pobierz plik.

Dokumenty do pobrania