Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne przetargi i ogłoszenia

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA DZIAŁU SZTUKI I ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

Muzeum Architektury we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA DZIAŁU SZTUKI I ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

Liczba lub wymiar etatów: 1/1.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

Rodzaj oferty: umowa o pracę.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń Kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;

2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany rodzaj zatrudnienia: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny i czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.

1. Oczekiwania wobec kandydata:

2. Zakres obowiązków:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 21.06.2018 roku:

na adres mailowy muzeum@ma.wroc.pl lub pocztą na adres korespondencyjny: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław, z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Sztuki i Architektury Współczesnej”.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo o terminach rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się w siedzibie Muzeum Architektury we Wrocławiu przy ul. Bernardyńskiej 5.

Dokumenty do pobrania