Wietrzenie Magazynów | Traktat Witruwiusza

niedziela 9 lutego 2020, od godziny 11.00

Obok średniowiecznych kamiennych detali architektonicznych, na kolekcję Muzeum Architetury we Wrocławiu składają się także wyroby rzemiosła artystycznego (między innymi witraże, piece, ceramika architektoniczna i stropy), rzeźba drewniana, bogate zbiory grafiki od średniowiecza do XX wieku, liczne projekty architektoniczne, fotografie, dzieła współczesnej plastyki, wyroby wzornictwa przemysłowego oraz modele. Na co dzień większość z nich przechowywana jest w muzealnych magazynach i niedostępna dla zwiedzających. Wietrzenie Magazynów to nowy projekt, w ramach którego pragniemy pokazać naszym gościom najcenniejsze i najciekawsze obiekty z bogatej kolekcji muzeum.

Pierwszym eksponatem, który juz od 9 lutego udostępnimy zwiedzającym, będzie słynny traktat Witruwiusza „O architekturze ksiąg dziesięć”, będący do dziś nieocenionym źródłem wiedzy o budownictwie starożytnych Greków i Rzymian. Egzemplarz ten ukazał się w 1548 roku w Norymberdze, w witrynie wydawniczej Johanna Petreiusa i jest pierwszym niemieckim przekładem (autorstwa Walthera Hermanna Ryffa) owego traktatu. Część tekstową starodruku wzbogaca około 190 drzeworytów. Księgę będzie można oglądać w muzeum od niedzieli 9 lutego, w specjalnej gablocie, zaprojektowanej do tego celu przez studentki i studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, a wykonanej przez Onimo Makiety Architektoniczne. W tym dniu odbędą się również dedykowane Traktatowi warsztaty plastyczne dla dzieci oraz prezentacja obiektu przygotowana przez Agatę Kaczmarek - opiekunkę dzieła i kierowniczkę Działu Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej naszego muzeum.

PROGRAM:

Zapraszamy w świat antycznych budowli i maszyn. Podążając za wskazówkami zawartymi w traktacie Witruwiusza, poznamy zasady działania starożytnych urządzeń wodnych;

Traktat Witruwiusza będzie można oglądać w Muzeum Architektury do 1 marca 2020 r.

Zakup Traktatu Witruwiusza do zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Aktualności