Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku

Wystawa stała

O wystawie

Na wystawie obejrzeć można wytwory szklarstwa i witrażownictwa, kaflarstwa i sztukatorstwa, rzemiosł kowalskich i ślusarskich, odlewnictwa, wyroby stolarskie i kamieniarskie, a także drewniane stropy i malarstwo plafonowe. Chronologiczny układ eksponatów pozwala prześledzić różnorodność form i przemiany stylowe zachodzące przez wieki, od wczesnego średniowiecza aż do 1 połowy XX w. Obiekty pochodzą nie tylko z terenu Śląska, ale także z innych regionów Polski i Europy.

Nagroda

Wystawa od 17 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród zwiedzających. W 1998 roku została wyróżniona SYBILLĄ – ministerialną nagrodą na Wydarzenie Muzealne Roku. Dzięki uzyskanej w 2015 roku dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udalo się zmodernizować ekspozycję, częściowo ją przearanżować i wzbogacić o nowe eksponaty, m.in. piec w stylu art deco i dwa średniowieczne witraże.

Przewodnik

Bogato ilustrowany przewodnik po wystawie autorstwa jej kuratorek - Agnieszki Goli, Beaty Fekecz-Tomaszewskiej i Magdy Ławickiej - podzielony został na trzy części, charakteryzujące kolejno rozwój architektonicznego rzemiosła artystycznego od średniowiecza, na przestrzeni XVI i XVIII wieku, aż do początku wieku XX. Każda z części zawiera obszerny tekst poświęcony najważniejszym zagadnieniom społecznym, religijnym i kulturowym, które stanowią tło dla przemian w sztuce rzemieślniczej, oraz szczegółowe omówienie najcenniejszych obiektów znajdujących się na wystawie stałej w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Patroni

Modernizacja wystawy była współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności

Powojnie. Sztuka i architektura.

Konferencja Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków 

Aktualne wydarzenia

9–12 października 2024 roku

Zapraszamy na 31. Konferencję Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków, która jest kontynuacją dyskusji rozpoczętej na ubiegłorocznym spotkaniu pod hasłem „sztuka i wojna”, podejmującą wciąż aktualny temat miejsca oraz roli sztuki i architektury w rzeczywistościach powojennych. Celem konferencji jest spojrzenie z różnych perspektyw na zjawiska artystyczne zachodzące bezpośrednio po konfliktach wojennych w różnych okresach historycznych, sytuacjach politycznych i kontekstach geograficznych, uwzględniające zarówno ich specyfikę, jak i cechy wspólne. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2024 roku!