O muzeum

Zbiory muzeum

Zaczątek kolekcji Muzeum Architektury stanowiły detale architektoniczne pochodzące ze średniowiecznych budowli wrocławskich, zniszczonych podczas drugiej wojny światowej. Jedynie niewielka część zbiorów została odziedziczona po przedwojennym Śląskim Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności, którego lapidarium od 1928 roku mieściło się w dawnym klasztorze Bernardynów – obecnej siedzibie Muzeum Architektury.

Z czasem kolekcja powiększała się o kolejne eksponaty z różnych epok, głównie dzięki przekazom Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także dzięki darom osób prywatnych i regularnie dokonywanym zakupom. Zabytki pozyskiwano również w drodze działań ratunkowych, prowadzonych w zdewastowanych lub przeznaczonych do rozbiórki wrocławskich kamienicach oraz zrujnowanych śląskich dworach i pałacach.

Dziś, obok kamiennych detali architektonicznych, na kolekcję składają się także wyroby rzemiosła artystycznego (między innymi witraże, piece, ceramika architektoniczna i stropy), rzeźba drewniana, bogate zbiory grafiki od średniowiecza do XX wieku, liczne projekty architektoniczne, fotografie, dzieła współczesnej plastyki, wyroby wzornictwa przemysłowego oraz modele.

Kolekcje