Tomasz Mańkowski. Architektura jest najważniejsza

wystawa czynna do 30 października 2022 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na pierwszą w historii monograficzną wystawę poświęconą życiu i twórczości Tomasza Mańkowskiego - architekta, profesora, nauczyciela akademickiego i twórcy, który przez cały okres swojej zawodowej działalności związany był z Krakowem i tamtejszym Wydziałem Architektury.

Mańkowski wierzył, że „architektura jest najważniejsza”, ponieważ jest sztuką oddziałującą na wszystkie sfery życia. Pracował przez ponad pięćdziesiąt lat – od 1954 roku, kiedy ukończył studia, do pierwszej dekady XXI wieku. Stworzył własną filozofię projektowania, opartą o poczucie wrażliwości i odpowiedzialności społecznej. Był przekonany, że problemy społeczne można rozwiązywać za pomocą architektury i planowania przestrzennego, które postrzegał jako narzędzia służące zapewnieniu wszystkim równego prawa do mieszkania w godnych warunkach. Pozostał wierny modernizmowi z jego prostotą form i humanistycznym przesłaniem. Jego prace do dziś wyróżnia: logika powiązań, geometria układów (siatki, moduły) oraz ortogonalne formy, które z czasem ewoluowały do struktur bardziej złożonych przy zachowaniu jednoznaczności i przejrzystości tektoniki.

Tomasz Mańkowski in New York

Na wystawie zaprezentowane zostaną projekty i realizacje Tomasza Mańkowskiego z całego okresu jego twórczej działalności, w najpełniejszy sposób obrazujące jego autorską filozofię twórczą i podejmowane przez niego zagadnienia: mieszkalnictwo, prefabrykację, poodwilżowy modernizm oraz postmodernizm. Temat mieszkalnictwa i prefabrykacji reprezentować będą między innymi domki prefabrykowane z odpadów drzewnych czy monumentalne założenie Miasteczka Studenckiego AGH. Zagadnienie poodwilżowego modernizmu ukaże grupa koncepcji konkursowych współprojektowanych przez Mańkowskiego w drugiej połowie lat 50. Postmodernizm w twórczości architekta, rozumiany w autorski sposób jako gra z geometrią i formą, przedstawią między innymi projekty Wioski Dziecięcej w Rajsku koło Oświęcimia oraz Radia Kraków, będącego jedną z najczęściej nagradzanych realizacji autorstwa Mańkowskiego.

Wystawa otwarta do 30 października 2022 roku.

Kuratorzy: Joanna Majczyk, Barbara Szczepańska, Maciej Siwy

Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu

Aranżacja: Joanna Majczyk, Mikołaj Twardowski

Aktualności

MPP_ALL

wystawa Maćków Pracowni Projektowej

Wystawy czasowe

wystawa czynna do 30 października 2022 roku

Dwudziestopięciolecie pracowni oraz Honorowa Nagroda SARP za 2020 rok dla jej założyciela – Zbigniewa Maćkowa – stały się punktem wyjścia próby skatalogowania dotychczasowych działań, a także okazją do postawienia sobie kilku – nie tylko zawodowo ważnych – pytań. Zaproszenie do zorganizowania wystawy postanowiliśmy więc potraktować jako kolejną okazję do nauki – z przekonaniem, że jeżeli nie znajdziemy tu odpowiedzi na „duże pytania”, to warto je sobie zadawać.