Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne przetargi i ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2023 nr 2023/BZP 00005681/01/P.

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne - KRAJOWE do 215 000 euro netto / 5 382 000 euro netto

Dokumenty do pobrania