SITE SPECIFIC

Wystawa pracowni Biuro Projektów Lewicki Łatak

6.7.2019–25.8.2019

Już na samym początku pracy nad każdym projektem staramy się znaleźć coś charakterystycznego w danej lokalizacji, jakąś wyjątkową cechę, która odróżnia to miejsce od innych. Czasem znajdujemy ją w zastanym otoczeniu czy krajobrazie, czasem łatwiej nam doszukać się jej w szeroko pojętej kulturze czy przeszłości – mówią krakowscy architekci.

Fot. Wojciech Kryński, Flyspot – tunel aerodynamiczny, 2014, Mory, gm. Ożarów

Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak – laureaci Honorowej Nagrody SARP za rok 2018, tworzą swoje projekty z myślą o ich funkcjonowaniu w konkretnym miejscu. Część zrealizowanych przez pracownię budynków, wpisuje się w zastany krajobraz, stając się wartością dodaną danego obszaru. Ingerencja w pejzaż odbywa się na zasadzie synergii miejsca z architekturą.

Fot. Maciej Lulko, Hala 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, 2018, al. Focha, Kraków

Na wystawie zobaczymy pięć wybranych realizacji autorstwa Biura Projektów Lewicki Łatak. Będą to m.in. fotografie i makiety przedstawiające zrealizowany i nagrodzony Grand Prix Nagrody Roku SARP oraz Grand Prix Nagrody Architektonicznej „Polityki” budynek Hali 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, budynek wielorodzinny z Wrocławia oraz zagospodarowanie Placu Bohaterów Getta (Zgody) w Krakowie.

Kładka pieszo-rowerowa, od 2006, Kazimierz – Ludwinów, Kraków

Wystawa czynna od 6 lipca do 25 sierpnia 2019 roku.

Organizator: Biuro Projektów Lewicki Łatak

Współorganizator: SARP o/Wrocław

Grafika: Kacper Wereski