PIĘKNY WROCŁAW – XXVI edycja

wystawa laureatów konkursu

11.6.2016–4.9.2016

Wystawa prezentuje obiekty zrealizowane w roku 2015, nagrodzone w obecnej edycji konkursu oraz (poza konkursem) obiekty i tereny zielone, które po udanej rewaloryzacji podnoszą jakość przestrzeni miejskiej. Celem konkursu na najlepszą realizację architektoniczną PIĘKNY WROCŁAW jest promowanie nowej architektury Wrocławia i raz w roku uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych w tej dziedzinie. Obiekty do konkursu może zgłosić każdy.

Głównym kryterium wyboru są walory architektoniczne, przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe. Zasadą jest, że wybiera się najlepsze obiekty spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 1. budynek lub obiekt użyteczności publicznej 2. budynek mieszkalny, wielorodzinny 3. budynek mieszkalny, jednorodzinny 4. budynek produkcyjny, przemysłowy 5. obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna Co 2 lata przyznawana jest specjalna nagroda dla modernizacji obiektu historycznego.

Nagrody mają charakter honorowy. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii oraz nagrodę główną - GRAND PRIX.