JERZY GOTTFRIED

11.4.2017–27.8.2017

Jerzy Gottfried jest architektem wyjątkowym. Nigdy nie szukał poklasku, z pewnością dlatego jego projekty są znane przede wszystkim lokalnemu środowisku projektantów i badaczy architektury. Pracował w Katowicach, realizował głównie na Górnym Śląsku. Spod jego ręki wyszły m. in. unikatowe w formie pawilony wystawiennicze, hale sportowe z pionierskimi konstrukcjami stalowymi oraz pierwszy w Polsce wieżowiec z otwartymi przestrzeniami biurowymi. Prezentowana wystawa jest przeglądem zrealizowanych i niewybudowanych prac Jerzego Gottfrieda, udowadniającym, że rzetelne, wielowątkowe projektowanie, okraszone odrobiną odwagi może dawać spektakularne efekty formalne i przestrzenne.

TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY to wieloletni projekt badawczo-dokumentacyjny i popularyzatorski mający na celu opracowanie, ochronę i promocję architektonicznego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku oraz prezentację biografii i dorobku architektonicznego jej Twórców.

PARTNERZY PROJEKTU:

Biblioteka Śląska w Katowicach;

Śląska Okręgowa Izba Architektów R.P.;

SARP oddział Katowice;

Regionalny Instytut Kultury - Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego;

Urząd Miasta Katowice;

Uniwersytet Śląski: Zakład Historii Sztuki, Instytut Socjologii;

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.