AWANGARDA JUTRA?

PROCES

20.7.2012–23.9.2012

Idea wystawy skupia się na zawartych w tytule pojęciach – awangardy, jutra i procesu – w odniesieniu do polskiej architektury współczesnej. Pytanie zawarte w tytule wystawy odwołuje się do jednego z najważniejszych pojęć sztuki XX wieku – awangardowości. Postawienie go ma sprowokować refleksję nad tym, co dzisiaj decyduje o kierunkach rozwoju architektury. Wynika też z chęci podjęcia dyskusji o najnowszych tendencjach projektowych w Polsce i o stopniu, w jakim są one determinowane przez zmieniające się warunki ekonomiczne, administracyjne, technologiczne i społeczne. Awangardowość architektury dzisiaj kojarzy się głównie z jej strukturą formalną. Ale czy możliwe jest także szersze rozumienie tego pojęcia?

Punktem wyjścia dla koncepcji wystawy było pytanie, w jakim stopniu polscy projektanci wpisują się w trendy czy tendencje obowiązujące w globalnym świecie współczesnej architektury, a w jakim je negują, poszukując własnych rozwiązań. Zestawienie koncepcji wypracowanych przez 18 pracowni i działających indywidualnie projektantów zaproszonych na wystawę ukazuje wielokierunkowość zmian zachodzących w obszarze architektury. Wybór twórców jest w pełni subiektywny. Łączy ich to, że reprezentują „młode” pokolenie – w przypadku architektów oznacza to nieprzekroczenie bariery 40. roku życia – i zaliczają się do najbardziej dynamicznych postaci polskiej sceny. Działają na różnych polach i w różnej skali. Bardzo szeroko interpretując pojęcie architektury, zajmują się projektowaniem budynków i założeń urbanistycznych, ale także projektowaniem przedmiotów użytkowych, grafiką oraz działaniami uznawanymi tradycyjnie za domenę sztuk wizualnych. Ich projekty są rozpoznawalne, szeroko komentowane i prezentowane w mediach branżowych, a coraz częściej również w popularnych. Choć często ze sobą współpracują, nie reprezentują wspólnego nurtu – ani formalnego, ani światopoglądowego. Mimo tej różnorodności, a może właśnie dzięki niej, wszystkie prezentowane projekty można naszym zdaniem uznać za reprezentatywny obraz zjawiska określanego niekiedy mianem „fenomenu młodej polskiej architektury”.

Tworząc scenariusz wystawy chcieliśmy skupić się nie tyle na ostatecznym wyglądzie obiektów, ile na procesie docierania do celu. Interesuje nas całościowa narracja, sposób definiowania problemów i ścieżki prowadzące do cząstkowych i końcowych rozwiązań. Zaprosiliśmy więc architektów do przeprowadzenia swego rodzaju rekonstrukcji procesu projektowego i rozłożenia projektu na czynniki, których suma złożyła się na ostateczną formę. Powstawanie architektury prezentujemy jako złożony proces, zilustrowany „chmurami myśli” nanizanymi na linię czasu. Dążymy do pokazania metod pracy architektów i uzyskania choćby cząstkowej odpowiedzi na kluczowe pytania: jak każdy z nich rozumie architekturę i rolę (a może nawet misję) architekta.

Architekci zaproszeni do udziału w wystawie:

+48 Grupa projektowa

137 kilo

beton

BudCud

Marcin Kwietowicz

Mode:lina

Moomoo

NArchitekTURA

Michał Piasecki + PLUS8.PL

Re: Michalewicz&Tański

Maciej Siuda + Rodrigo Garcia Gonzalez

Jan Strumiłło

Jakub Szczęsny

Aleksandra Wasilkowska

WWAA

Maciej Jakub Zawadzki

Karol Żurawski

Wystawa „Awangarda Jutra?/Proces” to wspólny projekt Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi, Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu. Pierwsza edycja ekspozycji miała miejsce w Łodzi, gdzie w październiku 2011 roku inaugurowała działalność nowo utworzonego Centrum Architektury i Wzornictwa. Druga odsłona projektu gościła w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, a na trzecia edycje wystawy mamy przyjemność zaprosić Państwa właśnie do wrocławskiego Muzeum Architektury.

Kuratorzy:

Igor Gałązkiewicz (Centrum Architektury i Wzornictwa, Łódź)

Michał Duda (MA, Wrocław)

Organizatorzy:

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Centrum Architektury i Wzornictwa w Łodzi

Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie

Materiały do pobrania