Architektura Faras

18.5.1966–13.10.1966

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie

Kierownictwo naukowe – prof. dr Kazimierz Michałowski

Komisarze wystawy – Barbara Ruszczyc oraz Jadwiga Matysik

Scenariusz wystawy – Olgierd Czerner

Plakat – Tadusz Ciałowicz

Zdjęcia – Henryk Romanowski i Tadeusz Bieniewski

Patronat nad wystawą objął Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie prof. dr Stanisław Lorenz Wystawa prezentowana z okazji Kongresu Kultury Polskiej.

Katalog towarzyszący wystawie: Architektura Faras. Pokaz w Muzeum Architektury i Odbudowy we Wrocławiu, red. Olgierd Czerner, Wrocław 1966, 18 s.