0.33 m2 Szczerego Pola Sztuki

fotografie Leopolda Duszki

13.5.2010–28.8.2010

Wystawa „0.33 m2 Szczerego Pola Sztuki” przedstawia zapis fotograficzny trzech równoległych działań artystycznych Leopolda Duszki-Kołcza. Spośród z nich, „Table Gallery” zapoczątkowana została w 1983, a pozostałe dwa projekty („Szczere Pole Sztuki” oraz „Ślady Sztuki w Szczerym Polu”) powstały w 1995 roku. Od ponad dwudziestu lat artysta pracuje i teoretycznie określa swoje działania poza tradycyjnie ro­zumianą galerią. Jego poszukiwania dotyczą możliwości obserwacji sztuki w jej czystych przejawach, bez uwarunkowań politycznych i społecznych.

Leopold Duszka-Kołcz o swojej sztuce mówi: „(…) Raz lub dwa razy do roku przez dziesięć lat pojawiałem się w wybranych miejscach i celowo zakłócałem ich naturalny porządek. Nie były to drastyczne działania, bo o takie mi nie chodziło. Raczej delikatne ingerencje na skalę dotknięcia powierzchni wody, aby bardziej odczuć niż zobaczyć kręgi rozchodzących się fal. Jest to moje stałe pragnienie zestrajania wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni przy pomocy dostępnych mi środków. W tym przypadku tą zewnętrzną przestrzenią była otwartość szczerego pola, które jest dla mnie najprawdziwszą architekturą, pozbawione zaprojektowanej dominacji, utylitarnej funkcji i obojętnej na moje chwilowe ingerencje. Z czasem coraz sprawniej mogłem zatrzymać te krótkie zdarzenia w dwóch wymiarach fotografii, o ile pamiętałem, aby to zrobić…

Leopold Duszka-Kołcz urodził się w 1954 we Wrocławiu. W 1983 roku ukończył PWSSP we Wrocławiu. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych współtworzy Centrum Światła. Po zakończeniu swojej działalności w Centrum Światła przez krótki okres w latach osiemdziesiątych był związany z wrocławską gale­rią Zakład nad Fosą i Galerią Działań w Warszawie. Od dwudziestu lat mieszka i pracuje w Nowym Jorku.