Kolekcja

Szkoła zawodowa z internatem przy kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej we Lwowie

Duchowicz Julian

1937

Duchowicz Julian; Szkoła zawodowa z internatem przy kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej we Lwowie; 1937