SYMETRIA

Przedszkola

Czym jest symetria i jak jej użycie wpływa na nasz odbiór architektury? Po co architekci ją stosują? Na zajęciach poszukamy jej w przestrzeni naszego muzeum i w nas samych. Dzięki eksperymentom dowiemy się również, gdzie jest oś symetrii i co oznacza, że budynek jest symetryczny. Zajęcia zakończymy warsztatem.

Czas trwania: 60 minut

Maksymalna liczba osób: 25

Program zajęć edukacyjnych