Magiczny obraz miasta

Szkoły średnie

W trakcie wykładu uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób przed wiekami starano się pokazywać trójwymiarową przestrzeń. W części warsztatowej wykonają tzw. Guckkasten (pudełka optyczne) z widokiem fragmentu miasta.

Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny.

Program zajęć edukacyjnych