LABORATORIUM ARCHITEKTURY

Klasy 0–3

Laboratorium Architektury to program zajęć włączający edukację architektoniczną do programu nauczania. Uwrażliwia on dzieci, także z niepełnosprawnościami, na przestrzeń, w której żyją, oraz pokazuje, że architektura to nie tylko wznoszenie konstrukcji, ale i oprawa naszego życia codziennego, mająca bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy.

Głównym komponentem Laboratorium Architektury jest cykl warsztatów architektonicznych, podzielony na trzy bloki tematyczne realizowane odpowiednio w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły podstawowej. Wybrane zajęcia mogą być realizowane także na innych poziomach edukacyjnych (patrz opis poszczególnych zajęć). Zaprojektowane są według zasady „zobacz–pomyśl–zadziałaj”, a realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów oraz specjalnie zaprojektowanych pomocy edukacyjnych. Istnieje możliwość zapisania się na cały cykl lub na poszczególne zajęcia.

Blok pierwszy: „Architektura i zmysły” (rekomendowany dla I klasy SP)

Naszym celem jest przełamanie myślenia o architekturze jako jedynie o inżynierii wznoszenia konstrukcji czy zestawie określonych stylem epoki brył. Chcemy, aby poprzez eksperymenty dzieci dostrzegły architekturę nie tylko przy użyciu zmysłu wzroku, ale również pozostałych trzech: węchu, słuchu oraz dotyku. Zajęcia stworzą bazę do płynnego przejścia od zmysłowego odczuwania architektury do technicznych jej aspektów.

Zobacz

Dotknij

Usłysz

Poczuj

Blok drugi: „Jak działa architektura” (rekomendowany dla II klasy SP)

Na tę część składa się cykl spotkań poświęconych poszczególnym „częściom składowym”, mającym wpływ na proces projektowania budynków. Chcemy uzmysłowić dzieciom, z czego składa się architektura i jakie zagadnienia techniczne wpływają na jej kształt. Poprzez wspólne eksperymenty uczestniczki i uczestnicy zapoznają się m.in. z takimi pojęciami, jak skala, konstrukcja, plan, moduł. Poznają również rolę koloru i światła w architekturze.

Skala

Plan

Konstrukcja

Statyka–Dynamika

Światło

Kolor

Przestrzeń

Blok trzeci: „Ja i architektura” (rekomendowany dla III klasy SP)

Spotkania w ramach ostatniej części projektu będą stanowiły próbę wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Chcemy, aby dzieci poczuły swoją sprawczość w kształtowaniu otoczenia oraz miały świadomość, jak ono wpływa na ich samopoczucie fizyczne, psychiczne oraz poczucie przynależności i tożsamości kulturowej.

Ładnie i składnie

Kim jest ten budynek?

Moje, wasze czy ich?

Wychodząc naprzeciw osobom, które nie mogą wziąć bezpośredniego udziału w projekcie Laboratorium Architektury, oraz wszystkim rodzicom, nauczycielom i edukatorom zainteresowanym wprowadzaniem elementów edukacji architektonicznej do swoich działań, udostępniamy bezpłatną książkę Laboratorium Architektury w formie PDF oraz trzy krótkie filmy z ćwiczeniami: Skala, Plan i Światło.

Książka do pobrania tutaj: Laboratorium architektury

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “PLAN” (audiodeskrypcja)

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “PLAN” (napisy)

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “PLAN” (Polski Język Migowy)

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “SKALA” (audiodeskrypcja)

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “SKALA” (napisy)

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “SKALA” (Polski Język Migowy)

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “ŚWIATŁO” (audiodeskrypcja)

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “ŚWIATŁO” (napisy)

FILM

Laboratorium architektury: warsztat “ŚWIATŁO” (Polski Język Migowy)

Projekt Laboratorium Architektury został nagrodzony w 2023 roku statuetkami Sybilli w kategorii Edukacja oraz Grand Prix konkursu, a także wyróżniony w konkursie „Golden Cubes Awards”.

Program zajęć edukacyjnych