KIM JEST TEN BUDYNEK?

Klasy 0–3

Zajęcia zalecane są dla klas 3–4.

Głównym tematem zajęć jest architektoniczne dziedzictwo Wrocławia w kontekście jego odbioru przez różne osoby. Postaramy się znaleźć kontekst urbanistyczny i historyczny wrocławskiego osiedla WuWA i zastanowić się, co świadczy o wyjątkowości tego miejsca. Spróbujemy także odkryć, jakie duchy zamieszkują osiedle, zapoznając się z pojęciem genius loci. Zajęcia odbywają się w całości na osiedlu WuWA przy ul. Tramwajowej we Wrocławiu. Realizację zajęć zalecamy późną wiosną, latem lub wczesną jesienią.

Zajęcia są częścią cyklu Laboratorium Architektury.

Czas trwania: 120 minut

Maksymalna liczba osób: 25

Program zajęć edukacyjnych