Forma podąża za funkcją

Szkoły średnie

Punktem wyjścia do zajęć jest (zawarte w tytule) hasło wypowiedziane niegdyś przez amerykańskiego architekta Louisa Sullivana, który jako jeden z pierwszych w historii zwrócił uwagę na konieczność powiązania wyglądu budynku z jego funkcją. Zajęcia rozpoczyna „Rozgrzewka architektoniczna” – gra wprowadzająca uczestników w zagadnienie funkcjonalności i ergonomii w architekturze. Następnie z przygotowanych wcześniej siatek brył uczestnicy stworzą budynki zgodnie z wylosowaną funkcją i cechami. Czas trwania: około 90 minut.

Program zajęć edukacyjnych