Co to jest witraż?

Klasy 4–6

Lekcja osnuta na opowieści o witrażach prezentowanych na wystawie stałej w muzeum z wykorzystaniem dodatkowych plansz ukazujących warsztat witrażysty czy próbki szkieł i listew ołowianych. Zajęcia uzupełnia krótka prelekcja na temat historii witrażu. W drugiej części zajęć dzieci wykonają projekt witraża.

Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny.

Program zajęć edukacyjnych