Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Godziny otwarcia

Bilety wstępu

Bezpłatny bilet wstępu przysługuje osobom niepełnosprawnym i jednemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Muzeum

Muzeum Architektury we Wrocławiu mieści się w zabytkowym zespole dawnego klasztoru Bernardynów. Wejście do muzeum znajduje się od strony Alei Juliusza Słowackiego, prowadzi do niego asfaltowa ścieżka. Dojazd samochodem od strony ulicy Bernardyńskiej.

Budynek muzeum jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne poprzedzone jest progiem o wysokości 6 cm. W strefie wejściowej znajduje się winda na pierwsze piętro, otwarta szatnia oraz rampa umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodny dostęp do przestrzeni wystawienniczych. Po lewej stronie od wejścia znajduje się infopunkt i kasa biletowa. Po prawej - Sala Romańska, w której prezentowane są elementy wystawy stałej oraz wystawy czasowe. Wszystkie ekspozycje znajdują się na parterze, pokonanie różnic w poziomach podłóg (barier architektonicznych) ułatwiają rampy i podnośniki dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście do głównej przestrzeni ekspozycyjnej muzeum, dawnego kościoła św. Bernardyna, możliwe jest dzięki rampie. Przy schodach wiodących na prezbiterium zamontowany jest podnośnik pozwalający osobom niepełnosprawnym ruchowo zwiedzić tę część wystawy. Dostęp do podnośnika możliwe jest od strony księgarni muzeum, usytuowanej na prawo od drzwi do kościoła. Wejścia na obie boczne antresole nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajdują się również otwarta księgarnia, sala edukacyjna oraz Sala Wschodnia, w której pokazywane są wystawy czasowe. W krużganku wschodnim, tuż obok wejścia do Sali Wschodniej, znajduje się kącik zabaw dla dzieci, w którym można odpocząć i pobawić się z dzieckiem. Wyjątkową atrakcją jest otwarty dla zwiedzających średniowieczny wirydarz – ogród przyklasztorny – dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich od strony krużganka wschodniego.

Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Z powodu wysokiego progu, wejście do biur pracowników muzeum nie jest możliwe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wszyscy goście muzeum mogą w każdej chwili liczyć na pomoc pracowników muzeum: prosimy zwrócić się do obsługi infopunktu lub obsługi sal ekspozycyjnych.

Parking

Przed budynkiem Muzeum Architektury znajduje się parking przeznaczony wyłącznie dla pracowników muzeum. Istnieje możliwość zaparkowania odpowiednio oznakowanego pojazdu dla osób niepełnosprawnych, po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu obsługi muzeum (tel. 71 369 99 01). Na parkingu mogą parkować samochody osobowe, busy i samochody typu van.

Brak oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto w pobliżu muzeum działają parkingi:

Dojazd komunikacją miejską:

Kontakt

Jeśli planujesz wizytę w Muzeum Architektury we Wrocławiu i masz dodatkowe pytania dotyczące dostępności budynku i jego otoczenia oraz naszego programu dla osób z niepełnosprawnościami, skontaktuj się z nami.

Osoba do kontaktu: Rafał Mierzwiński, r.mierzwinski@ma.wroc.pl, tel.71 369 99 36.

Zajęcia edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne

Misją Muzeum Architektury we Wrocławiu jest upowszechnianie wiedzy o dawnej i współczesnej architekturze wraz z jej kontekstem kulturowym i społecznym. Cel ten realizujemy poprzez wystawy, wykłady i interaktywne zajęcia edukacyjne (warsztaty, gry). Pragniemy, aby nasza oferta była dostępna dla wszystkich, dlatego też staramy się włączać w nasze działania edukacyjne osoby z niesprawnością ruchową, intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Chętnie gościmy w naszym muzeum klasy integracyjne.

- osoby z niepełnosprawnością ruchową:

Wszystkie zajęcia edukacyjne znajdujące się w stałej ofercie dostępne są dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jedynie warsztaty “Najpiękniejsze budowle Wrocławia” wymagają pomocy asystenta.

W przypadku innych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza tych towarzyszących wystawom czasowym, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ich opisem na stronie internetowej muzeum i sprawdzenie dostępności.

Kontakt: Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek, edukacja@ma.wroc.pl, tel.71 369 99 33

- osoby z niesprawnością intelektualną:

Przed wizytą w muzeum prosimy o kontakt z działem edukacyjnym w celu wybrania z naszej oferty zajęć najbardziej odpowiadających potrzebom uczestników.

Kontakt: Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek, edukacja@ma.wroc.pl, tel.71 369 99 33

- osoby ze spectrum autyzmu:

Przed wizytą w muzeum prosimy o kontakt z działem edukacyjnym w celu wybrania z naszej oferty zajęć najbardziej odpowiadających potrzebom uczestników.

Kontakt: Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek, edukacja@ma.wroc.pl, tel.71 369 99 33

W przygotowaniu znajduje się “Przedprzewodnik dla osób ze spectrum autyzmu”, który będzie dostępny na stronie Muzeum Architektury w drugiej połowie 2020 roku.