Education

Jak zamówić zajęcia?

Terminy zajęć

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od godziny 10:00 do godziny 15:30.

W środę dział edukacyjny nie prowadzi zajęć dla grup.

Sobota, niedziela oraz wizyta poza godzinami pracy Działu Edukacji – godziny ustalane są indywidualnie z zamawiającym w miarę dostępności pracowników Działu Edukacji.

Zajęcia trwają od 45 do 120 minut (dokładny czas jest podany w opisie zajęć).

Koszt i rezerwacja zajęć

Zajęcia są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zakup biletu wstępu do muzeum zgodnie z aktualnym cennikiem. Opiekunowie grup wchodzą bezpłatnie.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie mailowo na adres edukacja@ma.wroc.pl

W treści wiadomości należy podać:

Prosimy również o informacje na temat niepełnosprawności oraz innych specjalnych potrzeb osób uczestniczących. Informacja ta służy wyłącznie komfortowi grupy i pozwoli nam lepiej dostosować przestrzeń oraz scenariusz zajęć.

Potwierdzeniem zarezerwowania zajęć jest otrzymanie wiadomości zwrotnej, zawierającej informacje o dokonanej rezerwacji. W przypadku braku jej otrzymania w ciągu dwóch dni roboczych należy skontaktować się z Działem Edukacji mailowo na adres: edukacja@ma.wroc.pl lub telefonicznie: +48 71 369 99 34.

Faktury VAT wydawane są w kasie Muzeum Architektury w godzinach jego otwarcia.

Jeżeli zajęcia zostaną umówione na godzinę lub dzień, gdy muzeum będzie zamknięte dla zwiedzających, faktura zostanie wysłana mailowo. Prosimy wówczas o podanie adresu e-mail do wysyłki faktury, a w dniu przybycia o dane wraz z faktyczną liczbą uczestników.

**Zasady rezerwacji **

Rezerwacji zajęć należy dokonywać z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie prowadzimy rezerwacji na ten sam dzień.

W przypadku zamówienia zajęć plenerowych szczegóły dotyczące rezerwacji (miejsce zbiórki, sposób płatności itp.), zostaną ustalone indywidualnie drogą mailową z osobą zamawiającą.

Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas trwania zajęć. Jeżeli opiekun grupy oddali się, wówczas zajęcia zostaną przerwane.

Opiekun ma obowiązek dbać o grupę w taki sposób, aby prowadzący mógł przeprowadzić zajęcia.

Zajęcia należy potwierdzić lub odwołać najpóźniej 72 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć, wyłącznie drogą mailową na adres edukacja@ma.wroc.pl.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym lub nieprzyjścia na umówioną wizytę zostanie wystawiona faktura na zgłoszoną placówkę w kwocie odpowiadającej zadeklarowanej liczbie osób, które miały wziąć udział w zajęciach.

Grupa zobowiązana jest pojawić się 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.

Zajęcia trwają ściśle określony czas, podany pod opisem zajęć. W przypadku spóźnienia się przez grupę zajęcia będą odpowiednio skrócone o czas spóźnienia.

Spóźnienie dłuższe niż 20 minut spowoduje utratę rezerwacji i brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

Dział Edukacji zastrzega sobie możliwość zmiany tematu lub terminu zajęć. O konieczności zmiany osoba rezerwująca zostanie poinformowania mailowo. Wówczas zostanie zaproponowany zastępczy temat lub/i termin zajęć. Brak odpowiedzi osoby zamawiającej (w terminie wskazanym przez Dział Edukacji) oznacza akceptację nowego terminu lub tematu zajęć (tzw. milcząca zgoda).

W szczególnych sytuacjach losowych Dział Edukacji jest uprawniony do odwołania zajęć bez podania przyczyny. Osoba zamawiająca zostanie o tym niezwłocznie poinformowana drogą mailową lub telefoniczną.

W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby promocji działań realizowanych przez Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jeżeli osoba rezerwująca nie wyraża na to zgody, prosimy o informację najpóźniej w dniu zajęć.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad rezerwacji.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Edukacji pod numerem +48 71 369 99 33 od poniedziałku do piątku w godz. 8:30–15:30. W przypadku trudności z kontaktem telefonicznym, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: edukacja@ma.wroc.pl. Odpowiemy jak najszybciej.