Jak dawniej mieszkano?

Secondary school

Interaktywna lekcja muzealna, w trakcie której uczniowie poznają na wybranych przykładach polską architekturę gotyku, renesansu, baroku i XIX wieku. Wykorzystując teksty źródłowe, plany architektoniczne i fotografie uczniowie, stosując metody dramowe, mają za zadanie zaprezentować w formie „żywego portretu” kolegom z klasy swojego bohatera, opisać jego dom oraz styl, w jakim był urządzony. Uwaga! Udział w tej lekcji warto poprzedzić wykładami z cyklu „Architektura w pudełku”. Czas trwania: około 90 minut. UWAGA! Zajęcia realizowane od stycznia 2019 roku.

Program zajęć edukacyjnych-EN