Laboratorium architektury

from 1st of May, 2021

Laboratorium architektury to pilotażowy program, któremu przyświecają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest opracowanie propozycji zajęć pozwalających na włączenie edukacji architektonicznej do programu nauczania wczesnoszkolnego. Drugim celem jest uwrażliwienie dzieci, także z niepełnosprawnościami, na przestrzeń, w której żyją, oraz pokazanie, że architektura to nie tylko wznoszenie konstrukcji, ale i oprawa naszego życia codziennego, mająca bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy.

Projekt będzie realizowany z dwoma klasami ze Szkoły Podstawowej nr 29 we Wrocławiu. Część zajęć zostanie przeprowadzona z zaproszonymi dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi, niesłyszącymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym komponentem „Laboratorium architektury” jest cykl warsztatów architektonicznych, podzielony na trzy bloki tematyczne realizowane odpowiednio w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły podstawowej. Zaprojektowane są według zasady „zobacz-pomyśl-zadziałaj”, a realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów oraz specjalnie zaprojektowanych pomocy edukacyjnych.

Blok pierwszy: „Architektura i zmysły” (I klasa SP)

Naszym celem jest przełamanie myślenia o architekturze jako jedynie o inżynierii wznoszenia konstrukcji czy zestawie określonych stylem epoki brył. Chcemy, aby poprzez eksperymenty dzieci dostrzegły architekturę nie tylko przy użyciu zmysłu wzroku, ale również pozostałych trzech: węchu, słuchu oraz dotyku. Zajęcia stworzą bazę do płynnego przejścia od zmysłowego odczuwania architektury do technicznych jej aspektów.

Blok drugi: „Jak działa architektura” (II klasa SP)

Na tę część składa się cykl spotkań poświęconych poszczególnym „częściom składowym” mającym wpływ na proces projektowania budynków. Chcemy uzmysłowić dzieciom, z czego składa się architektura i jakie zagadnienia techniczne wpływają na jej kształt. Poprzez wspólne eksperymenty uczestniczki i uczestnicy zapoznają się m.in. z takimi pojęciami, jak skala, konstrukcja, plan, moduł czy symetria. Poznają również rolę koloru i światła w architekturze.

Blok trzeci: „Ja i architektura” (III klasa SP)

Spotkania w ramach ostatniej części projektu będą stanowiły próbę wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Chcemy, aby dzieci poczuły swoją sprawczość w kształtowaniu otoczenia oraz miały świadomość, jak ono wpływa na ich samopoczucie fizyczne, psychiczne oraz poczucie przynależności i tożsamości kulturowej.

Wychodząc naprzeciw osobom, które nie mogą wziąć bezpośredniego udziału w projekcie „Laboratorium architektury” oraz wszystkim rodzicom, nauczycielom i edukatorom zainteresowanym wprowadzaniem elementów edukacji architektonicznej do swoich działań udostępniamy bezpłatną książkę „Laboratorium architektury” w formie PDF

Do pobrania tutaj: LABORATORIUM ARCHITEKTURY

Jest to zestaw ćwiczeń architektonicznych opartych bezpośrednio na zagadnieniach poruszanych w projekcie. Nie jest to jednak typowy podręcznik, ale baza i punkt wyjścia do przeprowadzania własnych eksperymentów. Zadania zawarte w książce pozwalają nie tylko w przystępny sposób wyjaśnić jak działa architektura, ale również przejrzeć się w niej jak w lustrze, a przez to poznać lepiej swoje własne potrzeby, upodobania i emocje. W ciągu najbliższych miesięcy opublikowane zostaną również krótkie filmy będące zapisem wybranych warsztatów realizowanych w ramach projektu.

Zachęcamy do polubienia i obserwowania naszego profilu na Facebooku i na Instagramie!

Koordynatorki projektu: Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek

Identyfikacja wizualna: Paweł Mildner

Kontakt: edukacja@ma.wroc.pl

Partnerzy:

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Katarynka

Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu

Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

News

MPP_ALL

Maćków Pracownia Projektowa exhibition

Current exhibitions

exhibiotion open till October 30th, 2022

The twenty-fifth anniversary of the architectural firm and the Honorary SARP Award for 2020 for its founder - Zbigniew Maćków - have become the starting point for an attempt to catalog the architectural projects, as well as an opportunity to ask ourselves a few - not only professionally important – questions. Therefore, we decided to treat the invitation to organize an exhibition as another learning opportunity - with the conviction that if we do not find answers to “big questions” here, they are still worth asking.