Laboratorium architektury

from 1st of May, 2021 till 16th of December, 2022

Laboratorium architektury to pilotażowy program, któremu przyświecają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest opracowanie propozycji zajęć pozwalających na włączenie edukacji architektonicznej do programu nauczania wczesnoszkolnego. Drugim celem jest uwrażliwienie dzieci, także z niepełnosprawnościami, na przestrzeń, w której żyją, oraz pokazanie, że architektura to nie tylko wznoszenie konstrukcji, ale i oprawa naszego życia codziennego, mająca bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy.

Projekt jest realizowany z uczniami szkół podstawowych, a część zajęć jest prowadzona z zaproszonymi dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi, niesłyszącymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym komponentem „Laboratorium architektury” jest cykl warsztatów architektonicznych, podzielony na trzy bloki tematyczne realizowane odpowiednio w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie szkoły podstawowej. Zaprojektowane są według zasady „zobacz-pomyśl-zadziałaj”, a realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów oraz specjalnie zaprojektowanych pomocy edukacyjnych.

Blok pierwszy: „Architektura i zmysły” (I klasa SP)

Naszym celem jest przełamanie myślenia o architekturze jako jedynie o inżynierii wznoszenia konstrukcji czy zestawie określonych stylem epoki brył. Chcemy, aby poprzez eksperymenty dzieci dostrzegły architekturę nie tylko przy użyciu zmysłu wzroku, ale również pozostałych trzech: węchu, słuchu oraz dotyku. Zajęcia stworzły bazę do płynnego przejścia od zmysłowego odczuwania architektury do technicznych jej aspektów.

Blok drugi: „Jak działa architektura” (II klasa SP)

Na tę część składa się cykl spotkań poświęconych poszczególnym „częściom składowym” mającym wpływ na proces projektowania budynków. Chcemy uzmysłowić dzieciom, z czego składa się architektura i jakie zagadnienia techniczne wpływają na jej kształt. Poprzez wspólne eksperymenty uczestniczki i uczestnicy zapoznały się m.in. z takimi pojęciami, jak skala, konstrukcja, plan, moduł czy symetria. Poznają również rolę koloru i światła w architekturze.

Blok trzeci: „Ja i architektura” (III klasa SP)

Spotkania w ramach ostatniej części projektu stanowią próbę wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Chcemy, aby dzieci poczuły swoją sprawczość w kształtowaniu otoczenia oraz miały świadomość, jak ono wpływa na ich samopoczucie fizyczne, psychiczne oraz poczucie przynależności i tożsamości kulturowej.

Wychodząc naprzeciw osobom, które nie mogą wziąć bezpośredniego udziału w projekcie „Laboratorium architektury” oraz wszystkim rodzicom, nauczycielom i edukatorom zainteresowanym wprowadzaniem elementów edukacji architektonicznej do swoich działań, udostępniamy bezpłatną książkę „Laboratorium architektury” w formie PDF

Do pobrania tutaj: LABORATORIUM ARCHITEKTURY

Jest to zestaw ćwiczeń architektonicznych opartych bezpośrednio na zagadnieniach poruszanych w projekcie. Nie jest to jednak typowy podręcznik, ale baza i punkt wyjścia do przeprowadzania własnych eksperymentów. Zadania zawarte w książce pozwalają nie tylko w przystępny sposób wyjaśnić jak działa architektura, ale również przejrzeć się w niej jak w lustrze, a przez to poznać lepiej swoje własne potrzeby, upodobania i emocje.

Inspirację do samodzielnego poznawania architektury mogą też stanowić przygotowane przez nas 3 krótkie filmy: „Skala”, „Plan” i „Światło”. Stanowią one zapis wybranych eksperymentów i ćwiczeń realizowanych podczas stacjonarnych zajęć w MA w ramach projektu „Laboratorium architektury”. Filmy dostępne są w trzech wersjach: z tłumaczeniem na PJM, z napisami oraz z audiodeskrypcją.

Laboratorium architektury: warsztat “PLAN” (audiodeskrypcja)

Laboratorium architektury: warsztat “PLAN” (napisy)

Laboratorium architektury: warsztat “PLAN” (Polski Język Migowy)

Laboratorium architektury: warsztat “SKALA” (audiodeskrypcja)

Laboratorium architektury: warsztat “SKALA” (napisy)

Laboratorium architektury: warsztat “SKALA” (Polski Język Migowy)

Laboratorium architektury: warsztat “ŚWIATŁO” (audiodeskrypcja)

Laboratorium architektury: warsztat “ŚWIATŁO” (napisy)

Laboratorium architektury: warsztat “ŚWIATŁO” (Polski Język Migowy)

Zachęcamy do polubienia i obserwowania naszego profilu na Facebooku i na Instagramie!

Koordynatorki projektu: Agnieszka Gola, Patrycja Mazurek

Identyfikacja wizualna: Paweł Mildner

Kontakt: edukacja@ma.wroc.pl

Partnerzy:

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Katarynka

Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu

Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

News

BLOK # 14 | spotkanie wokół książki “Miasto wyobrażone”

Current events

czwartek 29 lutego 2024, g. 17.00

Pałac tuż przy moście grunwaldzkim, a może wieżowce w samym centrum rynku? Jak wyglądałby Wrocław, gdyby zrealizowano najbardziej śmiałe pomysły przed- i powojennych architektów? Porozmawiamy o tym, jakie wartości i idee kierowały twórcami tamtych czasów, oraz jakie wyzwania stawiane są współczesnym architektom. Czy ich pomysły są kontynuacją dawnych wizji, czy też reprezentują zupełnie nowe podejście do kształtowania przestrzeni miejskiej?