Wrocław Bez Przemocy

25 listopada 2021

25 listopada wystartowała miejska kampania społeczna Wrocław Bez Przemocy. Miasto Wrocław od lat prowadzi i wspiera działania, których celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy oraz zapewnienie jej ofiarom i świadkom dostępu do różnych form pomocy – wsparcia psychologicznego, materialnego, organizacyjnego.

Miejska kampania Wrocław Bez Przemocy to szereg działań prowadzonych na rzecz nagłośnienia zjawiska przemocy i świadczenia pomocy jej ofiarom i świadkom. Organizatorami kampanii są Wydział Zdrowia oraz Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego, a wśród partnerów akcji znaleźli się m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, klub piłkarski Śląsk Wrocław, Kino Nowe Horyzonty, MPK Wrocław.

W ramach kampanii zaplanowano liczne działania i akcje w przestrzeni miejskiej. W tym m.in.: będzie można zobaczyć dedykowane plakaty i zdjęcia na wiatach przystankowych, w galeriach handlowych oraz w komunikacji miejskiej. Z kolei spot kampanii obejrzeć w Internecie, w Kinie Nowe Horyzonty, w MPK, a wysłuchać w Radio RAM i Radio Rodzina.

News