Witraże secesyjne. Tendencje i motywy

red. Tomasz Szybisty

50 PLN

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na VI miedzynardowej konferencji zatytułowanej Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA i Muzeum Historii Miasta Łodzi, w dniach 13 – 15 maja 2009 w łódzkim pałacu Poznańskich. 

Autorką referatu wprowadzającego w ogólne zagadnienia stylu jest Anna Szkurłat. Tomasz Szybisty wskazuje rozwój stylu Młodej Polski jako jedną z przyczyn nie umieszczenia w katedrze wawelskiej neogotyckich witraży. Tematem większości artykułów jest prezentacja określonych witraży secesyjnych, dzieł pojedynczych lub zespołów, z terenu obecnej Polski i Ukrainy (Krzysztof Stefański, Małgorzata Reinhard-Chlanda, Jurij Smirnow, Maria Szumska, Marta Nikiel, Magdalena Weber-Faulhaber, Irena Kontny, Joanna Wapiennik-Kosowicz). Jest też obecny wątek wiedeńskich inspiracji sztuki witrażowej w Galicji (Andrzej Laskowski). Nie mogło zabraknąć Krakowskiego Zakładu Witrażów S. G. Żeleński (Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska). O długim utrzymywaniu się tradycji stylu secesyjnego w sztuce witrażowej zaświadczają witraże w farze w Zgierzu (Jan Dominikowski). Tom otwiera barwna opowieść prof. Pawła Banasia o perypetiach kolekcjonera witraży, kończą zaś zalecenia do ich konserwacji (Paweł Karaszkiewicz).  Nie wszystkie artykuły odnoszą się do sztuki secesyjnej. Jeden prezentuje witraże współczesne (Zbigniew Brzeziński). Dwa uświadomiają witrażowe bogactwo okresu dwudziestolecia międzywojennego (Natalia Oleszczuk, Ewa Kalbarczyk-Kłak), wprowadzając w temat VII konferencji Stowarzyszenia, która odbyła się w 2011 roku w Rzeszowie (Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa okresu międzywojennego). 

Wydawca: Ars Vitrea Polona

Księgarnia