Witraż w architekturze. Architektura na witrażu

zbiór tekstów

40 PLN

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na konferencji naukowej „Witraż w architekturze – architektura na witrażu”, zorganizowanej we Wrocławiu w dniach 17-18 października 2003 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży i Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Wydawca: Ars Vitrea Polona

Księgarnia