Trzecie miasto Galicji

Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej

Żanna Komar

45,00 PLN

Stanisławów pozostaje w cieniu Krakowa czy Lwowa, a przecież był jednym z ważniejszych ośrodków kultury galicyjskiej. Autorka analizuje najważniejsze trendy, kierunki i problemy architektoniczne charakterystyczne dla miast europejskich 2. poł. XIX i początku XX wieku a uwidocznione w budownictwie, krajobrazie i tkance urbanistycznej Stanisławowa. Książka bogato ilustrowana – zarówno archiwalnymi fotografiami i rycinami, jak i zdjęciami współczesnymi.

Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Księgarnia