Tradycja i współczesność

Sztuka witrażowa po 1945 roku

red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka

42,00 PLN

Kolejna publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ARS VITREA POLONA” jest to pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w Katowicach w dniach 10-12 października 2013 r.

W książce umieszczono 22 wygłoszone referaty, które zostały uzupełnione biało-czarnymi i barwnymi ilustracjami. Publikacja powstała pod redakcją Beaty Fekecz-Tomaszewskiej i Magdy Ławickiej

Wydawca: Edytor Press Ltd.

Księgarnia