The Whole World a Bauhaus

katalog wystawy

wydawnictwo Hirmer, Institut für Auslandsbeziehungen

50,00 PLN

“Die ganze Welt ein Bauhaus” to cytat z ucznia i nauczyciela Bauhausu Fritza Kuhra (1928). Nawiązuje on do zniesienia granic między sztuką, rzemiosłem i techniką ogłoszonych przez założyciela Bauhausu Waltera Gropiusa. Wszystko jest dizajnem - a stworzenie nowoczesnego środowiska tworzy także współczesnego człowieka.

Niniejszy tom wyjaśnia w nieznanej dotąd skali Bauhaus i jego wielowymiarowe formy wyrazu, które wykraczały daleko poza konstruktywistyczny język lat dwudziestych. Studia przypadków z Buenos Aires, Mexico City, Santiago de Chile, Moskwy, USA i innych krajów pokazują, że Bauhaus nie był ekskluzywnym przedsięwzięciem współczesności. Awangardy w wielu regionach świata badały Bauhaus z własnego punktu widzenia i włączały go do swoich dyskursów. W ten sposób Bauhaus stał się globalną siłą napędową dla nowych zjawisk w społeczeństwie, kulturze i polityce.

Katalog do wystawy dostępny jest jedynie w języku angielskim

Księgarnia