SZKICE O MIEŚCIE ŚREDNIOWIECZNYM

Henryk Samsonowicz

34,00 PLN

Szkice o mieście średniowiecznym – swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywilizacji zachodniej. Henryk Samsonowicz w sposób przystępny, nie tylko dla czytelnika zorientowanego w temacie, przekazuje wyniki swoich wieloletnich badań nad zagadnieniem wpływu miasta na kształt życia społecznego, kulturalnego, religijnego, politycznego oraz gospodarczego; miasto jawi się tutaj jako fascynujący fenomen, który umożliwia poznanie „sposobów życia ludzi, ich potrzeb materialnych i duchowych, form ich pracy i rozrywki, a także zmiennych w czasie gustów estetycznych”. Za sprawą tej lektury tak dobrze znana współczesnym przestrzeń miejska odsłania swoje często zapomniane sensy. Tytułowe szkice wzbogacone zostały ponadto o przemyślenia dotyczące symbolicznego przekazu miasta w średniowiecznej sztuce oraz opatrzone ciekawymi, obrazującymi problem ilustracjami.

HENRYK SAMSONOWICZ (ur. 1930), historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1982 rektor); członek PAN i PAU; w latach 1989–1991 minister edukacji narodowej. Kawaler Orderu Orła Białego. Zajmuje się historią średniowieczną Polski i Europy. Autor m.in.: Historii Polski do roku 1795, Złotej jesieni polskiego średniowiecza, Dziejów miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej.

Wydawca: Wydawnictwa Drugie

Księgarnia